شرکت طراحی مهندسی کنترل پردازنده(دانش بنیان) - تاسیس 1370

اتوماسیون صنعتی

پروانه فنی مهندسی

تلفن 38385023

گواهی ساجات

گواهی افتا

مشهد، امام خمینی50، طبقه 4 اداره پست، پارک فاوا

تله‌متری اسکادا

سایت در حال بروز رسانی است

عضو نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی

Hosted By Day